העתיד הכלכלי של כולנו: האם יש אור בקצה המנהרה?
העתיד הכלכלי מחכה ליזמים. שיעור העצמאים בארצות הברית ובאירופה גדל משמעותית והוא לא מפסיק לצמוח: בסוף 2013 כמעט כל המשרות החדשות הוגדרו כמשרות לעצמאיים, שכירים רבים איבדו את מקום עבודתם בשל המשבר הכלכלי הגדול. באופן
השקעה פאסיבית איכותית בעולם של איבוד מקומות עבודה
משחר ההיסטוריה, מהפכות טכנולוגיות מקפלות בחובן השלכות רחבות היקף על שוק התעסוקה. כשם שנסיעת הרכבת הראשונה באנגליה בתחילת המאה ה-19 בישרה את תחילת הסוף של מקצוע העגלון, ובדיוק כפי ש"Video Killed the Radio Star", כל
What’s New On Facebook For Business This Month
If you’re looking for a way to keep up with what’s new with Facebook marketing products and the materials that help businesses understand the best ways to use them, look no further than this new